Paccar parts
Soort bedrijf:
Periode:
Opdracht:
Doelgroep:
Taken van de deelnemers:
Distributiebedrijf in vrachtwagenonderdelen
2012 – heden
Training Werk vinden & taal
ongeschoolde anderstalige medewerkers
in- en ompakken van vrachtwagenonderdelen

Beter werken en doorstromen

In groepen van 8 tot 12 leren de deelnemers de taal die nodig is voor hun werk. En de taal en taalvaardigheden die nodig zijn om werk te vinden. Bovendien leren ze goed te functioneren op een Nederlandse werkvloer. Bijvoorbeeld: anderen waarschuwen bij onveilige situaties, samenwerken, omgaan met feedback, ziekmelden, functioneringsgesprekken voeren en rapporteren.

Het resultaat

• Deelnemers functioneren beter.
• Ze kunnen zelfstandig solliciteren.
• Ze stromen door naar de reguliere arbeidsmarkt.