Atlant groep Atlant Groep_transp_CMYK_uncoated
Soort bedrijf:
Periode:
Opdracht:
Doelgroep:
Taken van de deelnemers:
sociale werkvoorziening
2013 – heden
training Werk vinden & taal
anderstalige medewerkers
in elkaar monteren van autostoeltjes. Sommige deelnemers hebben altijd dezelfde taak in het productieproces, anderen hebben wisselende werkzaamheden.

Werken en leren

De deelnemers doen werkervaring op en volgen tegelijkertijd een taaltraining. Dit gebeurt in groepjes van 4 à 5 deelnemers. Allereerst willen we het algemene taalniveau verhogen: goed verstaanbaar zijn, de woordenschat vergroten en spelling en grammatica verbeteren. Een tweede doel is om de deelnemers sollicitatietaal te leren. De taal van de werkvloer gebruiken we hier als voorbeeld van algemene taalhandelingen zoals: reageren, uitleg vragen en geven, informatie overdragen, beargumenteren en rapporteren.

Het resultaat

• Deelnemers functioneren beter.
• Ze kunnen zelfstandig solliciteren.
• Ze stromen door naar de reguliere arbeidsmarkt.