Road2Work
Soort bedrijf:
Periode:
Opdracht:
Doelgroep:
Taken van de deelnemers:
infrastructuur
2013 – 2014
training Werk hebben & taal
anderstalige medewerkers
het aanleggen en onderhouden van leidingen voor gas, water en warmte.

Taal en vaktaal

5 anderstalige grondwerkers krijgen les in de vaktaal én alledaagse taal die bij hun werk van pas komen:

• informatie over onderhoud of storingen beter te begrijpen
• werkinstructies begrijpen en volgen
• meetresultaten bespreken en rapporteren
• onveilige situaties herkennen en melden
• contact onderhouden met omwonenden

Het resultaat

• De deelnemers werken efficiënter, sneller en veiliger.
• Ze kunnen goed contact houden met omwonenden.