Atlant groep Atlant Groep_transp_CMYK_uncoated
Soort bedrijf:
Periode:
Opdracht:
Doelgroep:
Taken van de deelnemers:
sociale werkvoorziening
2014 – heden
Taaldiagnose
anderstalige medewerkers die kort in Nederland wonen
variërend – (de-)monteren van huishoudelijke producten en apparaten, inpakken van houdbare producten en sorteren van textiel.

Taaldiagnose op het werk…

Wij begeleiden continu 24 deelnemers van Atlant groep. 15 uur per week is gereserveerd voor taalactiviteiten: taaldiagnose en taalles. Het traject duurt 3 maanden. Wij beoordelen de vaardigheden die nodig zijn om de taal te leren en letten op houding en motivatie. Wij doen dat in de les en op de werkvloer. Om te voortgang te meten nemen we in de les taaltoetsen af. Ook rekenen nemen wij hierin mee. Op de werkvloer krijgen ze talige werkplekopdrachten en assessments. De deelnemer voert de opdrachten uit met zijn collega, werkleider of jobcoach.

… passende training op het werk

De lessen vinden plaats in een leslokaal naast de werkvloer. De deelnemers krijgen taallessen en opdrachten die op maat zijn gemaakt. Zo behandelen we bijvoorbeeld bij het thema Werkinstructies woorden die een volgorde aangeven (eerst, daarna, tenslotte). Bij het thema Veiligheid en Gezondheid gaan we in op rug- en RSI-klachten en hoe die te voorkomen. We behandelen ook de gewoontes in Nederland rond ziek zijn, ziekmelden en aangepast werk doen.

Het resultaat

• De opdrachtgever ontvangt een uitgebreide adviesrapportage nadat gekeken is naar factoren die het leren beïnvloeden. Kan en wil deze persoon Nederlands leren en onder welke voorwaarden lukt dit het beste?
• De deelnemers vergroten hun kennis van het Nederlands.
• Ze kunnen makkelijker doorstromen naar regulier werk.