Aanpak

Niet meteen rennen. Eerst kijken waar de problemen liggen en daarna een oplossing op maat bieden.

Problemen en mogelijke oplossingen
Als eerste bespreken we de problemen waar u tegenaan loopt. Op basis daarvan geven we u advies over mogelijke oplossingen: een adviestraject, taaldiagnose, taaltraining, jobcoaching, jobhunting, werkervaringsplaatsen, taalproducten of onderdelen hiervan.

Heldere afspraken vastleggen
Voor we beginnen krijgt u de afspraken helder op papier. Alles is duidelijk vastgelegd: doelstellingen, resultaatbepaling, toetswijze, aantal deelnemers en bijeenkomsten, lesplan en rapportage – hoe vaak en op welke manier krijgt u verslag?

Trainingsadvies op maat
Kiezen we voor groepstraining of individuele begeleiding? Wat is het niveau van de deelnemers? Wilt u dat wij vooraf een uitgebreide meting doen, een taaldiagnose? Onze experts adviseren u wat in uw situatie het beste werkt.

Praktijkgericht trainingsmateriaal op maat
Wij gebruiken de materialen van de werkvloer of beroepsopleiding voor onze trainingen. Onze docenten vertalen deze naar passend lesmateriaal. De deelnemers herkennen formulieren, werkbriefjes, waarschuwingsborden, werkinstructies of schoolboeken. Daardoor leren ze sneller en verbeteren hun communicatie al direct.

Als het kan op de werkvloer
De deelnemers zijn gewoon op de locatie waar ze altijd werken of leren. Als het kan, geven we zelfs les op de werkvloer. Praktijkgerichter kan bijna niet! Tegelijkertijd houden we zo de lijnen kort; we kunnen snel even overleggen of schakelen met een leidinggevende als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een deelnemer erbij gebaat is om even een kwartiertje langer te blijven voor wat extra uitleg.

Voor anderstaligen en de mensen eromheen

• anderstaligen die (gaan) werken of een beroepsopleiding (gaan) volgen
• collega’s
• leidinggevenden
• werkbegeleiders

Wij werken onder andere in de zorg, publieke veiligheid, logistiek, detailhandel en productie. Wij doen dat in opdracht van bedrijven, instellingen en gemeenten.