Organisatie en taal

Meedoen, participeren, kansen vergroten… het begint met taal!

Wilt u advies over werk en taal? Opleiding en taal? Of re-integratie en taal? Wij helpen u graag! Wij hebben ruime praktijkervaring met anderstaligen. Daardoor zijn we goed op de hoogte van mogelijke problemen bij de interculturele communicatie.

Wat doen wij voor u?
Wij geven u inzicht in de problemen. En wij helpen u met oplossingen. Ons advies is altijd concreet en helpt u de situatie te verbeteren. Bovendien kunnen wij ook de uitvoering verzorgen: teksten aanpassen of mensen trainen. Vooraf maken we heldere afspraken over onze aanpak.

Wanneer kunt u ons om advies vragen?

• Stroeve communicatie – De communicatie tussen mensen met verschillende nationaliteiten verloopt niet altijd goed.
• Gevaarlijke situaties – Mensen begrijpen veiligheidsinstructies niet goed genoeg.
• Begeleiding van anderstalige werkzoekenden – Het lijkt alsof de ander u niet begrijpt.
• Formulieren of werkbriefjes – Uw mensen vullen ze niet (goed) in.
Andere problemen – Er is ‘iets’, maar u weet niet of dat met taal te maken heeft.

Wij geven u advies op elk niveau

Individuele medewerkers – Is een taaltraining zinvol?
Afdelingsniveau – De instructieteksten bij de machines worden niet begrepen. Hoe lossen we dat op?
Beleid – Volgens de cao moeten we mensen scholen. Welke scholing is geschikt voor anderstaligen? Of: Volgens vernieuwde wetgeving moeten mijn mensen taalniveau A2 hebben. Wat is dat, en hoe weet ik of ze dat hebben?

 wolkjes_werkgever