Taaladvies

Meten is weten

Wilt u weten wat het taalniveau is van uw mensen? Kunnen ze hun taal verbeteren? Een opleiding volgen? Hun werk beter doen als hun taal beter is? Dan helpen wij u met een taaldiagnose per medewerker.

Wat is een taaldiagnose?

We nemen toetsen en assessments af om te meten op welk niveau uw mensen het Nederlands beheersen. Daarnaast bekijken we factoren die het leervermogen beïnvloeden, zoals:

• cognitieve vaardigheden
• sociaal-communicatieve vaardigheden
• schoolse vaardigheden
• houding
• motivatie
• leerbaarheid

Na onze taaldiagnose weet u precies hoe makkelijk of moeilijk uw mensen taal leren. Een taaldiagnose kunt u als nulmeting gebruiken bij een trainingstraject. Dit maakt de resultaten van een training meetbaar.

U krijgt een uitgebreid verslag

In dit verslag leest u onze conclusie en ons advies:

• Wat kunnen uw mensen al?
• Wat zijn hun groeimogelijkheden?
• Wat is het beste vervolgtraject?
• Welke investeringen zijn eventueel nodig?
• Wat levert een vervolgtraject u op? Voor uw mensen en voor uw organisatie.

wolkjes_anderstalige