Regelingen

Regelingen Werkvloertaal

Hieronder vindt u de verschillende regelingen en reglementen waar Werkvloertaal zich aan houdt.KLACHTEN

Klachtenreglement Werkvloertaal (versie 21 december 2018)PRIVACY
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement en in onze privacyverklaring staat precies beschreven wat we met jouw persoonlijke gegevens doen:

Privacyreglement Werkvloertaal (versie 25 mei 2018)

Privacyverklaring Werkvloertaal (versie 25 mei 2018)


NRTO
Voor zover voor de Algemene Bepalingen en Huisregels van Werkvloertaal niet toereikend zijn, hanteren wij de algemene voorwaarden van de NRTO:

Gedragscode consumenten NTRO

NRTO gedragscode beroep en bedrijf 2015

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding