Werk hebben en taal

“Hij knikt wel, maar volgens mij begrijpt hij het niet.”

Uw werknemers begrijpen uw werkinstructies niet waardoor ze nu niet ten volle functioneren. Of ze kunnen eigenlijk meer, maar missen daarvoor de kennis van het Nederlands. Voor deze werknemers verzorgen wij trainingen. Zo helpen wij de deelnemers beter te functioneren op de werkvloer.

Wat leren de deelnemers?
We maken een programma op maat. Uw materialen spelen daarin de hoofdrol. Afhankelijk van de deelnemers bevat het programma deze onderdelen:

• Luistervaardigheid: controleren of je de ander begrijpt, vragen stellen om duidelijkheid te krijgen
• Spreekvaardigheid: gesprekken voeren over het werk, telefonisch ziek- en betermelden
• Leesvaardigheid: rooster, werkinstructies, huisregels, veiligheidsopschriften, waarschuwingen
• Schrijfvaardigheid: invullen van werkbriefjes, kleine werkverslagen en andere formulieren

Trainen bij u op de werkvloer
Het liefst trainen wij bij u op de werkvloer. Zo sluiten we optimaal aan bij de dagelijkse praktijk van de werknemer. Dat maakt de training relevant en herkenbaar. Het resultaat? Een hoger rendement van de training.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken.